Tävlingsanmälan

Information

Välkommen!

Ange ditt licensnummer och välj den eller de klasser du vill anmäla dig till.

Observera att du kan inte anmäla dig till singelklasser och lagklasser samtidigt, ej heller till flera lagklasser samtidigt.

För klasser med en förare ange även ditt licensnummer. Om ditt licensnummer finns med från förra säsongen så fyller vi i adressuppgifter från sparade data. Kontrollera att uppgifterna stämmer på nästa sida.

Notera också att vi kontrollerar ditt licensnummer på denna sidan för att se om det finns flera liknande licensnummer. Många har anmält sig med med olika licensnummer vilket innebär att vi har en hel del dubletter i vårt system (t.ex. 651212-xxxx och 19651212xxxx). Om det kommer en lista med licensnummer och namn välj då det som passar för att komma vidare. Ett svenskt licensnummer är på formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX inte att förväxla med ditt personnummer även om siffrorna är de samma.


För våra norska vänner så gäller följande: Då era licensnummer ändras varje år så kan ni ange ert licensnummer på formatet RACxxxxx där "xxxxx" avser siffrorna efter årtalet. T.ex. licensnummer RAC16.12345 anges som RAC12345. På så sätt kan vi kontrollera om vi har ert licensnummer i vårt system sedan tidigare och ni kan sedan välja en tidigare års licens. På efterföljande sida kan ni sedan uppdatera licensnummret till det nya formatet RAC17.12345

Vi rekommenderar även att ni inte använder Internet Explorer. IE har väldigt dåligt stöd för webstandarder, speciellt i äldre versioner. Använd t.ex. hellre Chrome eller Firefox (på Mac även Safari).
Om ni av någon anledning får problem med er anmälan, skicka ett mail till admin@sskracing.com.

Klasser med en förare


Mekhelg

Formel
Sponsor långsamma
Sponsor snabba
Standard med licens
Standard utan licens
Juniorer

Klasser med flera förare

RaceAdmin 5.0 (5.3.1)